1 no 5

SIA ''MYLOME” 20.01.2023. noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. SKV-L-2023/12 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds