Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar jaunuzņēmumu MYLOME attīsta jaunu intīmās kosmētikas produktu

Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar jaunuzņēmumu MYLOME attīsta jaunu intīmās kosmētikas produktu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieki, piedaloties  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmā PROTOTECH, ir veikuši MYLOME intīmās kosmētikasprototipa testēšanu, kuru attīsta Latvijas jaunuzņēmums MYLOME. Projekta ietvaros tika veikta produkta testēšana, lai noteiktu mikrobioma izmaiņas pēc intīmās kosmētikas lietošanas. Pētījumā piedalījās 7 sievietes, kuras 1 mēnesi lietoja produktu un viņām tika pārbaudīta vaginālā mikroflora pirms un pēc produkta lietošanas. Ar molekulārās bioloģijas metodēm tika pārbaudīta dažādu mikroorganismu klātbūtne un to skaitliskās izmaiņas pēc produktu lietošanas.  

 

Analizējot visus iegūtos rezultātus, tika secināts, ka pēc kosmētikas līdzekļa lietošanas ir palielinājies četru pārbaudīto Lactobacillus sugu relatīvais daudzums. Kopējais relatīvais baktēriju skaits samazinājās tāpat kā arī Streptococcus agalactiae  daudzums. Dotais līdzeklis pēc šī pētījuma datiem neietekmēja maksts mikrofloras sastāvu un nesamazināja laktobaktēriju skaitu un nepalielināja anaeirobo baktēriju daudzveidību, tādēļ var tikt uzskatīts par mikrofloru neietekmējošo kosmētisko līdzekli. Ņemot vērā, ka Laktobaktēriju skaits pieauga lietojot kosmētisko līdzekli, tam var būt labvēlīga ietekme uz pienskābajām baktērijā, taču ņemot vērā pacientu grupas lielumu ir nepieciešami tālākie pētījumi.

Kā atzīst RSU Medicīnas fakultātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docents, projekta vadošais pētnieks Aigars Reinis, lielākie izaicinājumi šā projekta īstenošanā bija diezgan saspringtie termiņi, tomēr, pateicoties lieliskajai komandai – gan Dr. med. Lindai Gailītei, gan ārstei-ginekoloģei Natālijai Bērzai testēšana noritēja veiksmīgi un dotie rezultāti arī ir uzskatāmi par lieliskiem. A.Reinis uzskata, ka jaunais produkts sniegs nozīmīgu artavu rūpēs par sievietes veselību un labsajūtu, kā arī idejas, kas radās projekta realizācijas laikā, dos atspērienu jaunu produktu radīšanai. 

Uzņēmuma MYLOME pārstāve Dace Minikovica norāda, ka uzņēmuma  ķīmiķi veic nepārtrauktu produktu izstrādes, paraugu testēšanas darbu un jaunu produktu izstrāde, tai skaitā, inovācijas ir būtiska uzņēmuma attīstīšanas daļa, kam tiek atvēlēti resursi.  Šobrīd esam jauns uzņēmums ar ierobežotiem finansiālajiem resursiem un šī projekta īstenošana noteikti ir liels ieguldījums mūsu produktu attīstīšanā. Tā pat ceram uz turamāku sadarbību RSU, lai realizētu arī turpmākās mūsu produktu ieceres un pārliecinātos par produkta ietekmi uz cilvēku veselību. 

Sadarbība starp universitātēm un uzņēmējiem ir ļoti svarīga, jo tā veicina tehnoloģiju attīstību un inovācijas Latvijā. Prototipēšanas programmas PROTOTECH mērķis ir radīt jaunus un efektīvus produktus, kas var konkurēt starptautiskajā tirgū. Lai gan MYLOME ir tikai viens no daudziem veiksmīgiem projektiem, tas apliecina Latvijas spēju radīt inovatīvus risinājumus un veicināt ekonomisko izaugsmi. 

 

PROTOTECH ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrasTehnoloģiju biznesa centra radīta prototipēšanas programma, kas sniedz atbalstu fiziskām un juridiskām personām zinātņietilpīgu tehnoloģiju produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādē un attīstībā, sadarbojoties ar vadošajām Latvijas augstskolām – Rīgas Tehniskai universitātei, Latvijas Universitātei un Rīgas Stradiņa universitātei. Projekts tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmā Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi. Šā prototipa testēšanai saņemts grants 14 998,64 eiro apmērā. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Atpakaļ uz emuāru